Tietosuojakäytäntö


8.4.2023

Rekisterinpitäjä
HERSYVÄ
Y-tunnus: 3355916-9
Rekisterin nimi: HERSYVÄ:n asiakasrekisteri

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Paula Latva-aho
Puh. 
Sähköposti: paula@hersyvä.fi

Rekisteritietojen säilytysaika

Asiakas- ja laskutustietoja säilytetään seitsemän vuoden ajan.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Kerään henkilötietoja asiakassuhteiden hoitamista sekä yrityksen kehittämistä ja markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan kanssa tehty sopimus yrityksen palveluiden käytön yhteydessä, jossa asiakas on antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. En luovuta asiakkaan tietoja kolmansille osapuolille.


Rekisterin sisältö
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot: 

Etunimi
Sukunimi
Lähiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero


Säännönmukaiset tietolähteet
Kaikki tiedot tulevat asiakkaalta itseltään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot on tallennettu sähköiseen muotoon. Asiakasrekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä salasanoin. Paperiset sopimuslomakkeet säilytetään vaaditusti lukkojen takana. Asiakastietoja pääsevät tarkastelemaan vain HERSYVÄ ja yrityksen kirjanpitoon oikeutetut henkilöt.

Rekisteritietojen tarkastaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. vaatia korjaamaan virheelliset tiedot sekä saada itseään koskevista tiedoista kopiot. Pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti. Rekisterinpitäjä täydentää, korjaa tai poistaa rekisterissä olevat virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Lisätietoja

Asiakasrekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostitse paula@hersyvä.fi rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.